Uvod u Python

Python – glavna sila u razvoju web aplikacija i upravljanju sustavima, programski jezik koji se lako uči. Broj funkcija u samom jeziku je skroman, pa zahtjeva relativno malo uloženog vremena ili napora da se naprave prvi programi. Pythonova sintaksa je dizajnirana da bude čitljiva i jednostavna.

Na ovom tečaju polaznici će naučiti osnovne koncepte programiranja u programskom jeziku Python. Tako naučeni osnovni koncepti na ovom tečaju primjenjivi su i na većinu ostalih programskih jezika, čime se polaznicima omogućava da nakon završenog tečaja s lakoćom svladavaju i ostale programske jezike. Nakon tečaja polaznici će posjedovati znanje kako riješiti lakše programske zadatke u programskom jeziku Python.

Sadržaj: Uvod, stringovi, aritmetika, grananje i petlje, strukture podataka, funkcije